Đăng ký
Duyên Việt sẽ giúp bạn giao lưu, kết bạn, se duyên và chia sẻ các thông tin trong cuộc sống

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNGChào mừng bạn đến trang web của chúng tôi. Nếu bạn tiếp tục duyệt và sử dụng trang web này thì bạn đang đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng sau đây, cùng với chính sách bảo mật riêng tư của chúng tôi sẽ chi phối mối quan hệ của chúng tôi với bạn liên quan đến trang web này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản và điều kiện, xin vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.


Thuật ngữ 'trang web' hay 'của chúng tôi' hay 'chúng tôi' đề cập đến các chủ sở hữu của trang web. Thuật ngữ 'bạn' đề cập đến người dùng hoặc người xem trang web của chúng tôi.


Việc sử dụng trang web này theo các điều khoản sử dụng sau:  • Bạn phải trên 13 tuổi mới được tham gia và trở thành thành viên của trang web này. Bạn phải nhập thông tin ngày tháng năm sinh và các xác thực để chứng minh bạn trên 13 tuổi.

  • Nội dung của các trang của website này là dành cho thông tin chung của bạn và sử dụng riêng. Nó có thể thay đổi mà không báo trước. Bạn có quyền dừng tham gia nếu bạn không muốn tiếp tục.

  • Bạn thừa nhận rằng không phải chúng tôi cũng như bất kỳ bên thứ ba nào phải cung cấp sự bảo đảm trong khi bạn đang sử dụng trang web này cho bất kỳ mục đích cụ thể nào đó. Chúng tôi rõ ràng được miễn trách nhiệm đối với bất kỳ tác hại nào có thể xảy ra trong mức tối đa cho phép của pháp luật.

  • Việc sử dụng thông tin và dịch vụ trên trang web này có thể gây nguy cơ cho bạn, chúng tôi không chịu trách nhiệm. Bạn cũng phải chịu trách nhiệm cá nhân về những nội dung mà bạn đăng tải lên trang web này.

  • Trang web có thể có những thông tin bản quyền của chúng tôi và các thành viên, việc sử dụng và sao chép trái phép các nội dung này sẽ là vi phạm pháp luật. Do đó có thể phải bồi thường hoặc phải chịu trách nhiệm hình sự.

  • Trang web này có thể có những đường dẫn tới trang web khác nữa, điều này thuận lợi cho việc bạn cung cấp thông tin cũng như tiếp nhận thông tin. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng tôi xác thực và chịu trách nhiệm về những thông tin của các trang web liên kết.

  • Bạn đồng ý không đăng tải các nội dung vi phạm pháp luật, vi phạm các công ước quốc tế, xúc phạm thành viên khác và vi phạm thuần phong mỹ tục.