Đăng ký
Duyên Việt sẽ giúp bạn giao lưu, kết bạn, se duyên và chia sẻ các thông tin trong cuộc sống

1 đánh giá
Tôi có tải về một vài phiên bản tiếng Việt cho phpFox nhưng đều không thỏa mãn. Sau khi chuyển đổi sang UTF-8, tôi đã dịch lại hầu hết các module. So với bản phpFox tiếng Việt 3.5, có nhiều cải tiến:

- Bổ sung từ khóa mới cho 3.6.0
- Dịch đầy đủ tất cả các module, trừ một phần nhỏ trong phần AdminCP.
- Chuyển đổi sang chuẩn tiếng Việt UTF-8
- Chỉnh sửa lỗi cú pháp.

phpfox-language-vi.zip

Các bạn có thể tìm các bài sửa lỗi tiếng Việt trên Blog này.
Từ khóa: phpFox, tiếng Việt