Đăng ký
Duyên Việt sẽ giúp bạn giao lưu, kết bạn, se duyên và chia sẻ các thông tin trong cuộc sống

0 đánh giá

Bình thường trong phpFox không cho phép dấu chấm - dot (.) trong đường link và profile (username). Tuy nhiên, phần pages và kết nối facebook lại không cấm. Điều này dẫn đến việc các link có dấu chấm (.) đều bị đổi thành dấu gạch chéo (/). Có 2 cách sửa: cách thứ nhất là clean toàn bộ đầu vào, cách thứ 2 là mở rộng vấn đề này. Trong phpFox, việc cấm dấu chấm (.) là do họ dùng nó để tạo cấu trúc cha - con, nếu cố tình dùng nó thì sẽ phải sửa rất nhiều thứ. Sau nhiều lần thử sửa theo cách thứ 2, cuối cùng đều không ổn, đành sửa lại trong Facebook connect và Page.

Từ khóa: sửa lỗi, phpfox