Đăng ký
Duyên Việt sẽ giúp bạn giao lưu, kết bạn, se duyên và chia sẻ các thông tin trong cuộc sống

An Lưu

Sinh nhật 30/11/1987
Mã kiểm tra CAPTCHA
Tải lại ảnh
Gõ mã kiểm tra phía trên
Morgan Collins
Xin chào, bạn đang làm gì ở đó? Tôi Arnold Morgan Collins. Tôi thích hồ sơ của bạn và thông tin cá nhân? Tôi muốn trở thành người bạn của bạn, tôi sẽ vui mừ...
Bùi Hải Yến
An Lưu
"...dù đôi khi hay cân nhắc, gió Đông Bắc về đôi tay lạnh ngắt..."
   thích điều này.
An Lưu
Xem thêm...